Το 1992, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όρισε την 3η Δεκεμβρίου ως παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία. Στόχος της είναι να ενημερωθεί η κοινωνία για τα δικαιώματα και τις δυνατότητες των ατόμων με αναπηρία.

Πρέπει ο κόσμος να καταλάβει πως όλοι έχουμε ίσα δικαιώματα και ότι τίποτα δεν μας ξεχωρίζει απο εκείνα τα άτομα που έχουν παραπάνω δυσκολίες απο εμάς. Στόχος πρέπει να είναι η πραγματική ισότητα και ο σεβασμός της ατομικής και ομαδικής ιδιαιτερότητας.

Ναι, έχουν δυσκολία στη καθημερινή τους ζωή, στις δουλειές τους, στον λόγο τους. Όμως, δε χρειάζεται να είναι οι αιτίες για τον κοινωνικό αποκλεισμό τους.

Η αναπηρία, ωστόσο, δε φαίνεται πάντα. Υπάρχουν και πολλά άτομα που έχουν με άλλη μορφή αναπηρία. Όπως ο αυτισμός, η σκλήρυνση κατά πλάκας και άλλα.

Το χαμόγελό τους, είναι η δύναμή τους. Και αυτό ακριβώς είναι ένα μάθημα για όλους μας.

Leave a comment